Kiwi Renowator do zamszu i nubuku 200 ml

Nowy produkt

19,99 zł

5000204680041

szt

Sposób użycia:
Przed użyciem wypróbuj produkt na skrawku materiału. Nie stosować na skórę lakierowaną lub materiały elastyczne. Duże przedmioty spryskiwać na zewnątrz.
Kiwi Renowator do zamszu i nubuku czarny.

Kiwi Renowator do zamszu i nubuku czarny w aerozolu zawiera formułę, która odświeża oraz pielęgnuje kolor obuwia i akcesoriów z zamszu i nubuku.
Środki ostrożności:
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy, Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub żarzącym się materiałem.

F+ Skrajnie łatwopalny
Xi Drażniący
Jednostka miaryszt
Wymiar liczbowy: 200
Tekst dowolny o pochodzeniu: EU
odświeża kolor i pielęgnuje
czarny
Rozmiar opakowania: 200
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa