Kiwi Pasta do butów czarna 50 ml

Nowy produkt

4,99 zł

5000204679298

szt

Kiwi pasta do butów. NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Pasta do butów.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 50
Tekst dowolny o pochodzeniu: Indonezja
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa