Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., Żory 44-240, Promienna 1 A oraz PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik, adres: 43-340 Kozy ul. Dworcowa 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych i marketingowych poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Polską Grupę Zakupową Kupiec Sp. z o.o. oraz PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik, adres: 43-340 Kozy ul. Dworcowa 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem przypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu :
- Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia
- Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia
- Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia
- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a)
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz  PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienia

Pliki cookie

Pliki cookie umożliwiają identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta i w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych preferencji każdego Klienta Administrator stosuje procesy profilowania w formie plików cookies. Wykorzystywane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta.
W ramach Sklepu wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
1. cookies sesyjne: tymczasowe, przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
2. cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Sklep Kupiec pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
3 poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Oprogramowanie do przeglądarki internetowej zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać́ zmiany ustawień́ w określonym zakresie, w celu zaprzestania gromadzenia i przechowywania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na funkcjonalności dostępne na stronie www.sklepkupiec.pl

Sklep gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Sklep może zapisywać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia.

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania sklepem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług.

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu
2. utrzymania sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
3. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na strony internetowe Sklepu
4. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu,
5. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
6. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi reklamy internetowej
7. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego, np. google.com
8. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Klienci mogą uzyskać kontaktując się̨ z nami pod adresem: dane.osobowe@pgzkupiec.pl