Kiwi Shoe Deo Fresh Odświeżacz do obuwia 100 ml

Nowy produkt

19,99 zł

5000204679496

szt

Kiwi Shoe Deo Fresh - odświeżacz do obuwia.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Używać zgodnie ze sposobem użycia.
Odświeżacz do obuwia
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 100
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
świeży zapach
zapewnia przyjemny zapach i świeżość w butach
Rozmiar opakowania: 100
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa