Kiwi Pasta do butów brązowa 50 ml

Nowy produkt

4,99 zł

5000204679304

szt

Kiwi pasta do butów. NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa).
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Pasta do butów.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 50
Tekst dowolny o pochodzeniu: Indonezja
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa