Glade by Brise 5in1 Drzewo sandałowe z Bali i jaśmin Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml

Nowy produkt

6,99 zł

5000204625271

szt

Sposób użycia: Rozpylić w pomieszczeniu kierując strumień w górę. Nie rozpylać na tkaniny i żywność.
Glade by Brise Drzewo Sandałowe z Bali i jaśmin - odświeżacz powietrza w aerozolu. Pozwól, aby kompozycja zapachów: aksamitnego drzewa sandałowego i delikatnego jaśminu przeniosła Cię w atmosferę czarującej egzotyki wyspy Bali.
Glade by Brise Drzewo sandałowe z Bali i jaśmin - odświeżacz powietrza w aerozolu.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Używać zgodnie z instrukcją. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Odświeżacz powietrza w aerozolu.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 300
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
eliminuje nieprzyjemny zapach
odświeża
działa natychmiastowo
wysokiej jakości zapach
długotrwała świeżość
łatwiejszy w użyciu
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa