Preparat do czyszczenia felg nielakierowanych 750 ml Plak FORLEGA

Nowy produkt

15,99 zł

8002424001177

szt

Preparat do mycia felg aluminiowych nielakierowanych. Zalecany także do mycia innych elementów nielakierowanych, wykonanych ze stopów metali lekkich np. cysterny, kontenery, burty samochodów dostawczych.

Jednostka miaryszt

Przeznaczenie: czyszczenie felg

Właściwości: czyszczące

Rodzaj: Płyn

Zapach: Inny

Zimowy: Nie

Koncentrat: Nie

Temperatura użycia: 20 °C

Dedykowana marka: Uniwersalny

Pojemność: 750 ml

Piktogramy GHS: Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

Hasła ostrzegawcze: uwaga

Zagrożenie: Tak

Rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy

Producent: ATAS

ATAS
Anny Walentynowicz 1
20-328 LUBLIN