Glade Discreet Zapas do odświeżacza powietrza orzech laskowy drzewo klonowe & pralinka 8 g

Nowy produkt

13,49 zł

5000204039528

szt

Przed użyciem przeczytaj informacje wewnątrz opakowaniu.
Przełóż przez otwór w górnej części
Jako samodzielna podstawka:
1. Otwórz
2. Zdejmij folię
3. Złóż magnes
4. Korzystaj
Glade Discreet Nut Delight (Orzech laskowy, Drzewo klonowe & Pralinka) - zapas do odświeżacza powietrza
Uwaga
Zawiera aldehyd α-metylocynamonowy, linalol, dipenten, aldehyd cynamonowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zawiera benzaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, kumarynę, eugenol, 5-metylo-2-hepten-4-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza
Jednostka miaryszt
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 8
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 8
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info