Glade Plugins Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza satynowy kwiat wanilii 20 ml

Nowy produkt

12,49 zł

5000204070620

szt

Sposób użycia:
1. Zdjąć nakrętkę, umieść buteleczkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Po chwili poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w jednej pozycji.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy, nałóż nakrętkę.
Zawsze należy przechowywać urządzenie/buteleczkę w pozycji pionowej. Nie umieszczać odświeżacza na powierzchniach lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka i przetrzeć suchą szmatką. Umyć ręce po użyciu.
Glade Plugins Scented Oil Satynowy Kwiat Wanilii - zapas elektrycznego odświeżacza powietrza

UWAGA
Zawiera: 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.

Zawiera: geraniol, 1-(2,6,6-trimetylo-1,3-cykloheksadien-1-ylo)-2-buten-1-on, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo) etan-1-on, d-Limonen, octan geranylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Zachować opakowanie zewnętrzne za sposobem użycia i środkami ostrożności. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 20
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: zawiera 100% olejku zapachowego
Rozmiar opakowania: 20
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info