Glade Sosna i eukaliptus Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Nowy produkt

11,99 zł

5000204967876

szt

Sposób użycia:
1. Zdejmij nakrętkę, umieścić butelkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Po chwili, poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w jednej z pięciu pozycji.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy, nałóż nakrętkę, przechowuj w pozycji pionowej. Aby wyczyścić urządzenie, usunąć je z gniazdka i przetrzeć suchą szmatką. Umyć ręce. Nie umieszczać odświeżacza na powierzchniach lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.
Glade Electric Christmas Tree Moments Sosna i Eukaliptus - zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metolowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. W przypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Bezpośredni kontakt substancji zapachowych może spowodować ich uszkodzenie. Nie umieszczać odświeżacza w odległości mniejszej niż 50 cm od powierzchni lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie dotykać knota. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka, a następnie użyć suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 2-metyloundekanal, dodekanal, izocyklocytral, octan 4-tert-butylocykloheksylu, cyneol, d-Limonen, 2,4-dimetylocycloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 3.7,7-trimetylobicyklo[4.1.0.]hept-3-en, (+)-pin-2(3)en. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
Wymiar liczbowy: 20
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 20
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info