Glade One Touch Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 30 ml (3 x 10 ml)

Nowy produkt

18,99 zł

5000204014952

szt

Sposób użycia:
A. Delikatnie wsuń pojemnik z płynem zapachowym w tylną część urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.
B. Zamknij obudowę i wciśnij środkową część pokrywki, aby uwolnić zapach.
Wkrocz do urzekającej zapachami oranżerii. Niezwykle wyraziste hiacynty eksplodują rozkwitającym bogactwem woni pośród soczystych gruszek. Daj się porwać radosnemu zapachowi.
Glade One Touch Mini Spray - lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves - 3 zapasy do odświeżacza powietrza
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 7-hydroksycytronellal, salicylan benzylu, izocyklocytral, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, aldehyd ɑ-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Liczba jednostek: 3
Wymiar liczbowy: 10
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: 2+1 gratis
Zawartość zestawu promocyjnego:
W tym zestawie znajdziesz 3 wkłady do Glade One Touch Mini Spray.
Rozmiar opakowania: 3 x 10
Jednostka (tekst opisowy): ml
Liczba czynności użycia: 3 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 3 zapasy

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info