Glade by Brise Discreet Zapas do odświeżacza powietrza Japoński ogród 8 g

Nowy produkt

27,99 zł

5000204004526

szt

Jako samodzielna podstawka:
1. Otwórz
2. Zdejmij folię
3. Złóż
4. Korzystaj
Glade by Brise Discreet Japoński Ogród - zapas do odświeżacza powietrza.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie przebić membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, 1-(2,6,6-trimetylo-1,3-cykloheksadien-1ylo)-2-buten-1-on, d-Limonen, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, octan geranylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
Wymiar liczbowy: 8
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
delikatny zapach
pasuje do każdego urządzenia Discreet
super cena!
Rozmiar opakowania: 8
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa