Kiwi Shoe Passion Shoe Deo Fresh Odświeżacz do obuwia 100 ml

Nowy produkt

19,99 zł

5000204796476

szt

Sposób użycia: wstrząsnąć przed użyciem trzymając dozownik skierowany do dołu. Odblokować przekręcając dozownik w lewo. Umieścić dozownik w bucie tak, aby duży otwór był skierowany w stronę palców. Nigdy nie kierować otworu dozownika w kierunku warzy. Nacisnąć i rozpylać przez jedną sekundę. Zablokować obracając dozownik w prawo.
Kiwi Fresh Shoe Deo - odświeżacz do obuwia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Używać zgodnie z przeznaczeniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Odświeżacz do obuwia

Jednostka miaryszt

płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 100
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: zapewnia przyjemny zapach i świeżość w butach
Rozmiar opakowania: 100
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa