Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Wkład do elektrofumigatora owadobójczego

Nowy produkt

23,99 zł

5907635901274

szt

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3037/06.
Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Raid Night & Day przeciw muchom, komarom i mrówkom - wymienny wkład zapasowy do elektrofumigatora owadobójczego.
Uwaga
Zawiera: transflutrynę.
Substancja czynna: transflutryna 300 mg (13,4/100 g)/ 1 wkład.
Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki ze zwierzętami, wyłączyć filtr w akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wymienny wkład zapasowy do elektrofumigatora owadobójczego.
Jednostka miaryszt
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
technologia skompresowanego piasku
bez rozpuszczalników
bezzapachowy
ponad 200 godzin*
nie wycieka**
*działa do 10 dni x 24h
**substancja czynna umieszczona jest w piasku, dlatego nie wycieka

Producent: Raid

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.+48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
www.scjohnson.com